Serwis

nodesk No comments Categories: Serwis

zdjęcie


Serwis


Urządzenia Hydrolab są zasilane wodą wodociągową różnej jakości. Dzięki zabezpieczeniom i etapom oczyszczania jesteśmy w stanie zapewnić naszym użytkownikom wodę najwyższej jakości do celów laboratoryjnych. Wszystkie te etapy są kontrolowane, monitorowane a dane archiwizowane. Wszystkie te działania pozwalają nam na skuteczny serwis i optymalizację kosztów. Prawidłowa kontrola procesów oraz terminowy serwis pozwala na właściwą i bezawaryjną pracę wszystkich naszych demineralizatorów. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne przez nasz serwis lub przez użytkowanika jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.

Urządzenia Hydrolab są tak skonstruowane, że w jasny sposób informują użytkownika o tym, które elementy eksploatacyjne oraz kiedy podlegają wymianie. Serwis taki można przeprowadzić samodzielnie, a odpowiednie materiały eksploatacyjne są dostarczane użytkownikowi w ciągu 24h od zgłoszenia.

 

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zapewnia Użytkownikowi regularny przegląd stacji oczyszczania wody w zaplanowanych terminach, co gwarantuje prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia. Zaletą umów serwisowych jest automatyczne przedłużenie gwarancji oraz prewencyjne warunki finansowe i stałe rabaty cenowe.

 

Planowane przeglądy okresowe

Wszelkie przyjazdy naszego zespołu lub czynności serwisowe mogą być planowane indywidualnie z Użytkownikiem. Monitoring prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych leży po stronie serwisu Hydrolab. Każda ingerencja, wymiana podzespółów czy modułów jest rejestrowana na indywidualnym koncie każdego Użytkownika. Mamy dzięki temu obraz całej historii eksploatacji i serwisu danego demineralizatora.

 

Wezwania

Nasz serwis wyróżnia się szybkim i skutecznym czasem reakcji. Tryb postępowania serwisowego dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Opieka serwisowa zapewniona na terenie całej Polski.

 

Przeglądy serwisowe u producenta

Njakorzystniejszą dla Użytkownika formą serwisu demineralizatora jest jego przegląd w siedzibie Hydrolab. Logistyką odbioru i dostawy systemu po serwisie zajmuje się Dział Serwisu Hydrolab. Tryb oraz termin jest ustalany indywidualnie z Państwem. W celu zapewnienia ciągłości produkcji wody w laboratorium zapewniamy wcześniej dostawę systemu zastępczego na czas przeglądu i konserwacji Państwa urządzenia.

 

Walidacje

Zapewniamy Państwu pełen zakres procesu kwalifikacji: instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i procesowej (PQ). Walidacja jest udokumentowana i wykonywana przez serwis Hydrolab.

 

Modernizacja i rozbudowa

Z czasem zmieniają się potrzeby Użytkownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom, modernizujemy, rozbudowujemy i uaktualniamy pracujące Państwa urządzenia. Nasz dział rozwoju projektuje i instaluje sieć wody demi w budynkach czy laboratoriach.

 

Opieka, monitoring, nadzór – karta serwisowa 

Zapewniamy stałą opiekę serwisową zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym oraz pełną aktualną dokumentację np. dla celów audytu. Każdy Użytkownik systemu Hydrolab ma dostęp do Karty Rejestracyjnej indywidualnie zakładanej dla każdego urządzenia wyprodukowanego w Hydrolab, w której zapisywane są wszelkie informacje (parametry produkcyjne, serwisy, dostawa materiałów eksploatacyjnych, montaże, itp.).