polityka prywatności PL

 

Polityka prywatności

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
Regulamin – niniejszy zbiór zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony
Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO -Hydrolab Sp.z o.o. Sp.K. 83-010 Straszyn. Wesoła 1
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Strona – www.hydrolab.pl
Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony
 
 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Poprzez stronę www nie są pobierane Państwa dane osobowe.
 
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe Użytkownika potrzebne są w celu:
– skontaktowania się z Użytkownikiem i udzieleniem odpowiedzi na zapytanie przesłanego na skazane na Stronie adresy kontaktowe email, telefon, poczta
– złożenia Zamówienia,
– korzystania przez Użytkownika z przysługujących uprawnień, w tym odstąpienia od umowy czy złożenia rękojmi,
– spełnienie obowiązków prawnych nałożonych Administratora, m.in. wynikających z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji,
– dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Użytkownika, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.
 
 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.
W przypadku złożenia Zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane:
– na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia
– na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji – w celu wykonania obowiązków prawnych,
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;
 
 
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
W przypadku złożenia Zamówienia, dane będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
– na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
– na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.;
 
 
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 
 
POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zamówienia w tym do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz realizujących wysyłki Towarów oraz podmiotom świadczącym m.in. usługi hostingowe, usługi informatyczne, usługi księgowe. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i jest zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa.
Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 
 
TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez nas danych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
– Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone Zamówienia.
– Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.
– Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane zostały przez nas poprawione.
– Użytkownik w każdej chwili może żądać od nas informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.
– Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
 
POLITYKA COOKIES
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam. Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.
Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.
 
 
ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą e-mail: biuro@hydrolab.pl
 
 
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.