Właściwości wody

zdjęcie

 

Woda, to jeden z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej pospolitych związków chemicznych na naszej Planecie. To między innymi dzięki niej było możliwe powstanie i istnienie życia. Jej powszechność jest imponująca, zajmuje ok. 70% powierzchni Ziemi, stanowi też istotny składnik organizmów żywych, atmosfery czy też litosfery. Ma ogromny wpływ na kształtowanie przyrody, klimatu oraz zjawisk pogodowych. Woda to niezbędny związek chemiczny dla naszego istnienia. Skąd te niezwykłe właściwości?

 


 

Wynikają one z jej budowy oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru połączonych jednym atomem tlenu. Jest cząsteczką nieliniową, kąt między spolaryzowanymi, kowalencyjnymi wiązaniami wodór – tlen – wodór to 104,50. Jej trójwymiarowy kształt to układ tetraedryczny, uwzględniający oprócz dwóch atomów wodoru również dwie pary elektronowe przy atomie tlenu. Dzięki tej budowie cząsteczka zachowuje się jak dipol elektryczny, jest silnie polarna, co daje doskonałe warunki dla wiązań wodorowych. Występują one we wszystkich stanach skupienia wody. To zjawisko asocjacji polegające na przyciąganiu przez ujemny biegun jednej cząsteczki wody, a dodatni biegun drugiej. To pozwala na przykład lodowi, czyli ciału stałemu, być lżejszym, niż jego ciekła odmiana.

 

 

Cząsteczka wody

Woda stanowi również istotną, często niedocenianą, rolę w każdym dobrze funkcjonującym laboratorium. Od jej czystości zależy prawidłowość wyników i wniosków badań oraz poprawność pracy aparatów analitycznych. Projektowanie nowego laboratorium powinno zaczynać się od zaplanowania potrzeb na wodę oczyszczoną w odpowiednich ilościach i jakości.

Przeczytaj też artykuł Woda w Twoim laboratorium.