twardość wody
zdjęcie

Filtracja zmiękczająca

    Twardość wody definiuje się jako sumę zawartości jonów magnezu i wapnia, które występują we wszystkich możliwych połączeniach. Tabela poniżej przedstawia główny podział twardości wody. Rodzaje twardości wody: wapniowa – jest wywołana przez rozpuszczone sole wapnia. magnezowa – jest wywołana przez rozpuszczone sole magnezu. węglanowa (przemijająca) – wiąże się z obecnością związków w postaci […]