odwrócona osmoza RO
zdjęcie

Techniki membranowe

  Techniki membranowe pozwalają na separację zanieczyszczeń o wymiarach cząstek i cząsteczek na poziomie molekularnym lub jonowym. Są to procesy nowe, natomiast w ostatnich latach obserwuje się ich szybki rozwój. Techniki membranowe są tematem wielu prac badawczych, których postępy czynią zastosowanie tych technik w ochronie środowiska realnymi technicznie i korzystnymi ekonomicznie. Procesy separacji membranowej i reaktory […]

odwrócona osmoza RO
zdjęcie

Woda w Twoim laboratorium

  Woda w laboratorium to główny obszar, którym zajmuje się firma Hydrolab już od lat dziewięćdziesiątych. Firma szuka kompleksowych rozwiązań dla różnych aplikacji wymagających odpowiedniej jakości wody. W tych pracach należy uwzględnić wiele polskich i międzynarodowych norm, wytyczne wybranej branży, rosnące wymagania producentów aparatury pomiarowej oraz koszty inwestycji i eksploatacji, jak i indywidualnych życzeń klientów. […]