monitoring procesu
zdjęcie

Monitoring procesu

Rosnące wymagania odnośnie jakości wód ultraczystych (m.in. dla potrzeb farmacji, biotechnologii) wymuszają nieustanną potrzebę zwiększania stopnia monitorowania i nadzoru procesu wytwarzania wody o tak wysokiej jakości. Jednym z parametrów, którego nadzór jest coraz częściej wymagany, jest zawartość węgla organicznego (TOC – Total Organic Carbon). Firma Hydrolab stawia na przygotowanie urządzeń.