filtracja zmiękczająca
zdjęcie

Filtracja zmiękczająca

    Twardością wody nazywamy sumę zawartości jonów magnezu i wapnia, które występują we wszystkich możliwych połączeniach. W tab.1 został przedstawiony główny podział twardości wody. – twardość wapniowa/magnezowa jest wywołana przez rozpuszczone sole wapnia/magnezu. – twardość węglanowa (przemijająca) jest związana z obecnością związków w postaci wodorotlenków wapnia i magnezu, wodorowęglanów oraz węglanów. Po przegotowaniu ta […]