Sterowniki Hydrolab

nodesk No comments Categories: Aktualności

zdjęcie

 

 

Ważną grupą produktów firmy Hydrolab są sterowniki, które zapewniają funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze w systemach oczyszczania wody. Sterownik marki Hydrolab jest mózgiem całego systemu. Nadzoruje pracę systemów oraz zapewnia podstawowy interfejs do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem. Odpowiednie oprogramowanie oraz intuicyjna obsługa panelu sterowniczego jest w stanie uprzyjemnić obsługę urządzeń naszym Klientom.

 


 

Dostarczane przez nas oprogramowanie komputerowe daje użytkownikowi nie tylko możliwość konfiguracji podstawowych informacji, ale także wizualizację mierzonych parametrów w postaci wykresu, który następnie można zarchiwizować. Aktualnie prowadzimy intensywne prace nad wyposażeniem naszych urządzeń w moduły WiFi oraz stworzeniem aplikacji mobilnej, które pozwoliłyby systemom na wpisanie się w obecnie modną koncepcję IoT (Internet of Things).

Przewodność

Wszystkie sterowniki Hydrolab zawierają konduktometry, czyli urządzenia umożliwiające pomiar przewodności elektrycznej właściwej wody. Nasze konduktometry posiadają funkcję automatycznego przełączania zakresu pomiarowego w zależności od aktualnie mierzonej wartości. Ponadto konduktometry posiadają wbudowany pomiar temperatury wody, dzięki czemu istnieje możliwość kompensacji temperaturowej wyniku pomiaru przewodności. To z kolei ma bardzo istotny wpływ na jego wartość. Wprowadzamy wiele innowacyjnych podejść do pomiarów przewodności. Czyli m. in. oprócz celi konduktometrycznej z analogową stałą naczynka stosujemy pomiar za pomocą cyfrowej sondy konduktometrycznej.

Zawartość węgla organicznego TOC

Dokładne pomiary przewodności pozwalają na zbudowanie analizatora zawartości węgla organicznego (TOC – Total Organic Carbon). Zawartość węgla organicznego TOC wyznacza się jako różnicę zawartości węgla całkowitego TC i zawartości węgla nieorganicznego TIC. Dział badawczo-rozwojowy Hydrolab prowadzi intensywne prace, które mają na celu opracowanie metod pomiaru parametru TOC. Naszym priorytetem jest, aby pomiar był możliwy on-line (w przepływającej wodzie).

Szybkość przepływu

Ważnym parametrem podlegającym pomiarom jest także szybkość przepływu wody. Dzięki znajomości wartości tego parametru jesteśmy w stanie zrealizować takie funkcje jak: dozowanie objętościowe (wolumetryczne), dozowanie czasowe, cyfrowy rotametr (miernik przepływu) oraz cyfrowy licznik zużytej lub wyprodukowanej wody.

Ciśnienie

Kolejnym istotnym parametrem pomiarowym dla naszych sterowników jest ciśnienie. Pomiary ciśnienia pozwalają na kontrolę ciśnienia pracy systemu, a tym samym na wstępną diagnostykę działania systemu. Ponadto pomiar ciśnienia może posłużyć do określenia poziomu napełnienia zbiorników zarówno grawitacyjnych jak i ciśnieniowych.

Nasze sterowniki są wyposażone w nowoczesne, a zarazem pewne rozwiązania techniczne. Stawiamy na ciągły rozwój technologii produkcji, a także technik i metod pomiaru. W większości naszych urządzeń występuje możliwość ustawiania przez użytkowników alarmów zarówno czasowych jak i progowych, które informują o konieczności wymiany zużytych podzespołów eksploatacyjnych. Naszym głównym celem jest zadowolenie Klienta z naszych produktów, dlatego dokładamy wszelkich starań w utrzymaniu możliwie najwyższej jakości naszych produktów.

W ramach naszej działalności rozwojowo-badawczej stworzyliśmy i cały czas rozwijamy adekwatne do naszych potrzeb zaplecze laboratoryjne. Stawiając na nieustanny rozwój aktywnie korzystamy z wiedzy dostępnego zaplecza naukowego. Jesteśmy otwarci na wszystkie konstruktywne uwagi, a także na nowe wyzwania. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie aktualnych produktów oraz tworzenie nowych, spełniających oczekiwania naszych Klientów.

Zobacz też artykuł o lampie UV