Laboratorium Hydrolab

Krzysztof No comments Categories: Laboratorium

zdjęcie

 

 

W firmowym laboratorium Hydrolab wykwalifikowana kadra pracuje nad innowacyjnością oraz dba o najwyższą jakość naszych produktów. Posiadamy wyspecjalizowany i wzorcowany sprzęt kontrolno-pomiarowy. Dzięki któremu możemy codziennie przeprowadzać badania fizykochemiczne wód ultraczystych oraz dokładne testy jakości komponentów naszych urządzeń. Badania prowadzimy na wszystkich etapach procesu montażu. Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością gwarantuje stałą i pełną kontrolę nad poszczególnymi fazami cyklu produkcyjnego, dzięki czemu możemy diagnozować i ciągle udoskonalać nasze urządzenia. Badania te pozwalają również na optymalizację kosztów eksploatacji naszych systemów.

Każdy wyprodukowany demineralizator, zanim trafi do Klienta, przechodzi szereg testów w naszym laboratorium, które potwierdzają prawidłowość i niezawodność jego działania.

Zobacz też artykuł o monitoringu procesu oczyszczania wody w firmie Hydrolab.