produkt zdjęcie
TECHNICAL

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy uzdatniania wody zasilane wodą wodociągową, które zatrzymują 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Wykorzystywane są głównie jako źródło wody dla zmywarek, autoklawów, akumulatorów, komór klimatycznych i solnych oraz do czynności ogólnolaboratoryjnych.

ikona

Technical 5

Nr kat.: DT-0005-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 5 – 7 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 5/C

Nr kat.: DT-0005-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 5 – 7 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 10

Nr kat.: DT-0010-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 10 – 12 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

 • Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 10/C

Nr kat.: DT-0010-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 10 – 12 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 20

Nr kat.: DT-0020-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 20 – 22 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 20/C

Nr kat.: DT-0020-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 20 – 22 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 30

Nr kat.: DT-0030-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 30 – 32 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 30/C

Nr kat.: DT-0030-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 30 – 32 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 40

Nr kat.: DT-0040-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowo GAC 10″,

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 40 – 42 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 40/C

Nr kat.: DT-0040-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy,

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 40 – 42 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 60

Nr kat.: DT-0060-0A

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowo GAC 10″,

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 60 – 62 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 60/C

Nr kat.: DT-0060-0C

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy,

– odwrócona osmoza.

• Wydajność 60 – 62 dm3/h.

• Stopień retencji 97-99%.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
TECHNICAL PLUS

Demineralizatory serii TECHNICAL PLUS zostały zaprojektowane z myślą o laboratoriach, które potrzebuję wodę w zakresie 0,06 µS/cm do 15-20 µS/cm. Dzięki regulacji przewodnictwa użytkownik może sam decydować o jakości wody, jaką chce uzyskać. Proces ten pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji. Systemy TECHNICAL PLUS stanowią doskonałe źródło wody dla autoklawów, zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów pH, jak również do analiz i syntez chemicznych.

ikona

Technical 5 Plus

Nr kat.: DT-0005-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 5 – 7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 5/C Plus

Nr kat.: DT-0005-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 5 – 7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 10 Plus

Nr kat.: DT-0010-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 10 – 12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 10/C Plus

Nr kat.: DT-0010-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 10 – 12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 20 Plus

Nr kat.: DT-0020-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 20 – 22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 20/C Plus

Nr kat.: DT-0020-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 20 – 22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 30 Plus

Nr kat.: DT-0030-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 30 – 32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 30/C Plus

Nr kat.: DT-0030-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 30 – 32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 40 Plus

Nr kat.: DT-0040-DJA

 

Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

–  Stopnie oczyszczania wody:
•  prefiltr osadowy 5µm,
•  
filtr węglowy GAC 10”,
•  odwrócona osmoza,
• podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
•  Wydajność 40 – 42 dm3/h.
•  Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
•  Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

– Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 40/C Plus

Nr kat.: DT-0040-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC10″,

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 40 – 42 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 60 Plus

Nr kat.: DT-0060-DJA

 

Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

–  Stopnie oczyszczania wody:
•  prefiltr osadowy 5µm,
•  
filtr węglowy GAC 10”,
•  odwrócona osmoza,
• podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
•  wydajność 60 – 62 dm3/h.
•  przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
•  Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

– Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

Technical 60/C Plus

Nr kat.: DT-0060-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody: 

– filtr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC10″,

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność systemu: 60 – 62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.

• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.

• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
HLP

Demineralizatory serii HLP to najbardziej popularne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana woda o przewodności poniżej 0,06 µS/cm spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC (w zależności od modelu).

ikona

HLP SMART

Nr kat.: DH-0004-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 4-4,5 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 5

Nr kat.: DH-0005-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Możliwość wyposażenia w pompę podnoszącą ciśnienie.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 5P

Nr kat.: DH-0005-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 5S

Nr kat.: DH-0005-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Możliwość wyposażenia w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 5SP

Nr kat.: DH-0005-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 5 UV

Nr kat.: DH-0005-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 10

Nr kat.: DH-0010-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 10P

Nr kat.: DH-0010-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 10S

Nr kat.: DH-0010-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 10SP

Nr kat.: DH-0010-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 10 UV

Nr kat.: DH-0010-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 20P

Nr kat.: DH-0020-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 20SP

Nr kat.: DH-0020-SP

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 20UV

Nr kat.: DH-0020-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 30P

Nr kat.: DH-0030-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 30SP

Nr kat.: DH-0030-SP

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 30UV

Nr kat.: DH-0030-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 40P

Nr kat.: DH-0040-P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

Stopnie oczyszczania wody: 

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10”,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

• Wydajność dobowa ok. 960-980 dm3 (ok. 40 – 42 dm3/h).

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Punkt poboru wody – druga klasa czystości.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 40SP

Nr kat.: DH-0040-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

Stopnie oczyszczania wody: 

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10”,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność dobowa ok. 960-980 dm3 (ok. 40 – 42 dm3/h).

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Dwa niezależne punkty poboru wody:

– drugiej klasy czystości,

– pierwszej klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 40UV

Nr kat.: DH-0040-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10″,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 40-42 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 60P

Nr kat.: DH-0060-P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

Stopnie oczyszczania wody: 

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10”,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

• Wydajność dobowa ok. 60 – 62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Punkt poboru wody – druga klasa czystości.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 60SP

Nr kat.: DH-0060-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

Stopnie oczyszczania wody: 

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10”,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność dobowa ok. 60 – 62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Dwa niezależne punkty poboru wody:

– drugiej klasy czystości,

– pierwszej klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

Pliki do pobrania:
ikona

HLP 60UV

Nr kat.: DH-0060-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10″,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność 60-62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

– II klasy czystości,

– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.

 

 

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
SPRING

Systemy SPRING podobnie jak seria HLP produkują wodę o przewodności poniżej 0,06 µS/cm. Urządzenia te dedykowane są dla bardziej wymagających użytkowników poprzez wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.

ikona

SPRING 5

Nr kat.: 5DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 5S

Nr kat.: 5DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 5 UV

Nr kat.: 5DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 5-7 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkyt poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 10

Nr kat.: 10DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 10S

Nr kat.: 10DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 10UV

Nr kat.: 10DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 10-12 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 20

Nr kat.: 20DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 20S

Nr kat.: 20DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 20 UV

Nr kat.: 20DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 20-22 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 30

Nr kat.: 30DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody zasilającej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 30S

Nr kat.: 30DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 30UV

Nr kat.: 30DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 30-32 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.

• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 40

Nr kat.: 40DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 40-42 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 40UV

Nr kat.: 40DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 40-42 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 40S

Nr kat.: 40DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC (w systemie SQF),

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 40-42 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 i FP dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 60

Nr kat.: 60DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

• Wydajność 60-62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 60UV

Nr kat.: 60DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.

– lampa UV 254 nm,

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 60-62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

SPRING 60S

Nr kat.: 60DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

• Stopnie oczyszczania wody:

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC,

– odwrócona osmoza,

– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC (w systemie SQF),

– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

• Wydajność 60-62 dm3/h.

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.

• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.

• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.

• Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 i FP dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• Automatyczne płukanie modułów membranowych.

• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.

• Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
ULTRA

Systemy ULTRA są zasilane przez zewnętrzne źródło wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości. W pełni automatyczne i bezobsługowe stacje standardowo wyposażono w automatyczny system diagnostyki aparatu. Produkują wodę ultraczystą I stopnia czystości zg. z normą PN-EN ISO 3696:1999.

ikona

ULTRA

Nr kat: DR-TOC-00

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

– Stopnie oczyszczania wody:

• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,

• lampa UV 254 nm,

• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.

– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.

– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.

– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP.

– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

ULTRA UV

Nr kat: DR-TOC-UV

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

– Stopnie oczyszczania wody:

• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,

• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,

• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.

– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.

– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.

– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP.

– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

ULTRA UF

Nr kat: DR-TOC-UF

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

– Stopnie oczyszczania wody:

• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,

• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,

• moduł ultrafiltracyjny UF,

• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.

– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.

– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.

– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,

– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych.

– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
R

Demineralizatory serii R wytwarzają wodę ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP. Posiadają rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na poszczególnych etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.

ikona

R5

Nr kat: 5DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R5 UV

Nr kat: 5DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 5-7 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R5 UF

Nr kat: 5DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R10

Nr kat: 10DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 10-12 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R10 UV

Nr kat: 10DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 10 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R10 UF

Nr kat: 10DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF ,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 10-12 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R20

Nr kat: 20DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 20-22 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R20 UV

Nr kat: 20DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 20 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R20 UF

Nr kat: 20DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 20 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R30

Nr kat: 30DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 30-32 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R30 UV

Nr kat: 30DR-TOC-UV

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm,

– Wydajność systemu: min. 30 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

Pliki do pobrania:
ikona

R30 UF

Nr kat: 30DR-TOC-UF

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.

– Wydajność systemu: min. 30 dm3/h.

– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.

– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.

– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.

– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).

– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

 

 

Pliki do pobrania:
produkt zdjęcie
BASIC

Dejonizatory serii BASIC to urządzenia produkujące wodę zdemineralizowaną wykorzystywaną w mniej wymagających laboratoriach. Jakość otrzymywanej wody w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej waha się na poziomie 0,1 – 0,8  µS/cm. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód drugiego stopnia czystości. Dejonizatory serii BASIC stanowią doskonałe źródło wody dla szaf klimatycznych, łaźni wodnych, komór solnych, nawilżaczy.

ikona

BASIC 5

Nr kat: DB-005-0K

 

– Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:

• prefiltr osadowy 5µm,
• filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna jonowymienna o poj. 5000 ml).

– Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1-0,8  µS/cm.
– Pojemność robocza: 28g CaCO3/l.
– Spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód II i III stopnia czystości.
– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pliki do pobrania:
ikona

BASIC 10

Nr kat: DB-010-0K

– Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

filtracja osadowo-węglowa 10″,
demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna jonowymienna o poj. 10 dm3).

– Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1-0,8  µS/cm.
– Pojemność robocza: 28g CaCO3/l.
– Spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód II i III stopnia czystości.
– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pliki do pobrania:
ikona

BASIC 15

Nr kat: DB-015-0K

 

– Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja osadowo-węglowa 10″,

• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna jonowymienna o poj. 15 dm3).

– Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1-0,8  µS/cm.

– Pojemność robocza: 28g CaCO3/l.

– Spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód II i III stopnia czystości.

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

Pliki do pobrania:
ikona

BASIC 25

Nr kat: DB-025-0K

 

– Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.

– Stopnie oczyszczania wody:

• filtracja osadowo-węglowa 10″,

• demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna jonowymienna o poj. 25 dm3).

– Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1-0,8  µS/cm.

– Pojemność robocza: 28g CaCO3/l.

– Spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód II i III stopnia czystości.

– Zasilanie: 230V/50Hz.

 

Pliki do pobrania: