Filtracja odżelaziająca

Krzysztof No comments Categories: Woda

zdjęcie

 

Filtracja odżelaziająca to istotny etap oczyszczania wody. Nadmiar żelaza w wodzie ma duży wpływ na nasz organizm. Może powodować zaburzenia układu pokarmowego, sprzyjać próchnicy oraz powodować podrażnienia skóry. 

Pod wpływem roztworów oraz czynników atmosferycznych żelazo ulega korozji. Zjawisko to polega na utlenieniu do jonów Fe2+ oraz Fe3+. Jony te następnie strącają się w postaci wodorotlenków tworzących rdzę.

Filtracja odżelaziająca

Najczęściej żelazo występuje w wodach podziemnych w postaci wodorowęglanu żelaza (II) – Fe(HCO3)2, który łatwo reaguje z wodą, tworząc trudno rozpuszczalny wodorotlenek żelaza (II)- Fe(OH)2↓ (reakcja I).

Reakcja I:

Fe(HCO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2↓ + 2H2O + 2CO2

 

Powstały wodorotlenek żelaza (II) – Fe(OH)2 w trakcie napowietrzania wody utlenia się do trudniej rozpuszczalnego wodorotlenku (III) – Fe(OH)3↓, który wytrąca się w postaci „kłaczków” zatrzymywanych na filtrach (reakcja II).

Reakcja II:

4Fe(OH)2↓ + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3


Przeczytaj też artykuły Filtracja zmiękczającaFiltracja na złożu węgla aktywnego oraz Filtracja mechaniczna.