Technologia
zdjęcie

Filtracja odżelaziająca

    Nadmiar żelaza w wodzie ma duży wpływ na nasz organizm. Może powodować zaburzenia układu pokarmowego, sprzyjać próchnicy oraz powodować podrażnienia skóry. Pod wpływem roztworów oraz czynników atmosferycznych żelazo ulega korozji. Zjawisko to polega na utlenieniu do jonów Fe2+ oraz Fe3+, które następnie strącają się w postaci wodorotlenków tworzących rdzę. Odżelazianie wody. Najczęściej żelazo występuję w […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja zmiękczająca

    Twardością wody nazywamy sumę zawartości jonów magnezu i wapnia, które występują we wszystkich możliwych połączeniach. W tab.1 został przedstawiony główny podział twardości wody. – twardość wapniowa/magnezowa jest wywołana przez rozpuszczone sole wapnia/magnezu. – twardość węglanowa (przemijająca) jest związana z obecnością związków w postaci wodorotlenków wapnia i magnezu, wodorowęglanów oraz węglanów. Po przegotowaniu ta […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja na złożu węgla aktywnego

    Głównym zadaniem węgla aktywnego w oczyszczaniu wody jest usuwanie chloru, jego pochodnych, związków organicznych oraz substancji, które odpowiadają za zły smak, barwę oraz zapach wody.[1]  Duża powierzchnia oraz wysoka porowatość węgli aktywnych, jak również materiał na nim zatrzymany, tworzą z niego sprzyjające miejsce dla rozwoju mikroorganizmów. Złoża węgla aktywnego muszą być regularnie wymieniane […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja mechaniczna

      Najstarsza metoda, która jest pierwszym, niezbędnym elementem uzdatniania wody. Filtracja mechaniczna ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych. Proces ten zabezpiecza pozostałe urządzenia, które uzdatniają wodę oraz instalację przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Filtracja wstępna przygotowuje wodę wodociągową do procesu zmiękczania, odżelaziania, odwróconej osmozy czy też pracy lamp […]

Technologia
zdjęcie

Techniki membranowe

      Procesy membranowe są technikami pozwalającymi na separację zanieczyszczeń o wymiarach cząstek i cząsteczek na poziomie molekularnym lub jonowym. Są to procesy nowe, a ich szybki rozwój obserwuje się w ostatnich latach. Postępy w pracach badawczych, w rozwoju technik membranowych czynią ich zastosowanie w ochronie środowiska realnymi technicznie i korzystnymi ekonomicznie. Procesy separacji membranowej i reaktory membranowe są […]