Technologia
zdjęcie

Filtracja odżelaziająca

  Filtracja odżelaziająca to istotny etap oczyszczania wody. Nadmiar żelaza w wodzie ma duży wpływ na nasz organizm. Może powodować zaburzenia układu pokarmowego, sprzyjać próchnicy oraz powodować podrażnienia skóry.  Pod wpływem roztworów oraz czynników atmosferycznych żelazo ulega korozji. Zjawisko to polega na utlenieniu do jonów Fe2+ oraz Fe3+. Jony te następnie strącają się w postaci […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja zmiękczająca

    Twardość wody definiuje się jako sumę zawartości jonów magnezu i wapnia, które występują we wszystkich możliwych połączeniach. Tabela poniżej przedstawia główny podział twardości wody. Rodzaje twardości wody: wapniowa – jest wywołana przez rozpuszczone sole wapnia. magnezowa – jest wywołana przez rozpuszczone sole magnezu. węglanowa (przemijająca) – wiąże się z obecnością związków w postaci […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja na złożu węgla aktywnego

  Funkcja Węgiel aktywny w oczyszczaniu wody jest odpowiedzialny za usuwanie chloru, jego pochodnych, związków organicznych oraz substancji, które odpowiadają za zły smak, barwę oraz zapach wody [1].  Wymiana Duża powierzchnia oraz wysoka porowatość węgli aktywnych, a także materiał na nim zatrzymany, tworzą z niego sprzyjające miejsce dla rozwoju mikroorganizmów. Dlatego złoża węgla aktywnego muszą […]

Technologia
zdjęcie

Filtracja mechaniczna

      Filtracja mechaniczna, inaczej nazywana wstępną, to najstarsza metoda oczyszczania wody. Jest pierwszym, niezbędnym elementem uzdatniania wody. Filtracja mechaniczna ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych. Proces ten zabezpiecza pozostałe urządzenia, które uzdatniają wodę oraz instalację przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Filtracja mechaniczna przygotowuje wodę wodociągową do procesu zmiękczania, […]

Technologia
zdjęcie

Techniki membranowe

  Techniki membranowe pozwalają na separację zanieczyszczeń o wymiarach cząstek i cząsteczek na poziomie molekularnym lub jonowym. Są to procesy nowe, natomiast w ostatnich latach obserwuje się ich szybki rozwój. Techniki membranowe są tematem wielu prac badawczych, których postępy czynią zastosowanie tych technik w ochronie środowiska realnymi technicznie i korzystnymi ekonomicznie. Procesy separacji membranowej i reaktory […]