O wodzie

Czysta woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. Hydrolab oferuje systemy produkujące wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX.

Jakość wody we współczesnym laboratorium, w zależności od sposobu jej wykorzystania, powinna być na odpowiednim i niezmiennym poziomie, a jej parametry (np. przewodność, temperatura) stale monitorowane. Podstawową normą obowiązującą w Polsce dotyczącą jakości wody w laboratorium analitycznym jest: PN-EN ISO 3696:1999 oraz Farmakopea Polska IX dla laboratoriów farmaceutycznych. Norma PN - EN ISO 3696:1999 opisuje trzy stopnie czystości wody laboratoryjnej:

Stopień 1

Woda pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych jonowych i organicznych, spełnia najostrzejsze wymagania analityczne, w tym wymagania wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zaleca się otrzymywanie jej z wody o stopniu czystości 2, poddając ją dalszym zabiegom (np. odwróconej osmozie lub dejonizacji, a następnie przesączeniu przez filtr membranowy o wielkości porów 0,2μm w celu usunięcia cząstek substancji albo dwukrotnej destylacji w aparaturze kwarcowej).

 

Stopień 2

Woda o bardzo małej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych i koloidalnych. Zaleca się otrzymywanie jej na przykład metodą destylacji albo destylacji poprzedzonej dejonizacją lub odwróconą osmozą.

 

Stopień 3

Woda do ogólnego zastosowania, używana do „mokrych” prac chemicznych. Zaleca się otrzymywanie jej na przykład przez pojedynczą destylację, dejonizację lub odwróconą osmozę.

 

PN EN 3696:1999
ParametrStopień czystości 1Stopień czystości 2Stopień czystości 3
Wartość pH Nie dotyczy Nie dotyczy 5,0-7,5
Przewodność właściwa µS/cm <0,1 <1 <5
Absorbancja przy dł. 254nm i grubości warstwy absorbującej 1cm <0,001 <0,01 Nie dotyczy
Pozostałość po odparowaniu w temp. 110 ºC mg/kg Nie dotyczy <1 <2
Zawartość krzemionki mg/l <0,01 <0,02 Nie dotyczy

 

FP IX
ParametrWoda oczyszczona PWWoda wysoko oczyszczona HPW
Przewodność, µS/cm w 25 ºC <4,8 -
TOC, ppb C <500 <500
Azotany, ppm <0,2 <0,2
Metale ciężkie, ppm jako Pb <0,1 <0,1
Całkowita liczba kolonii bakterii, cfu/ml <100 <10