Technologia

 

Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna to podstawowy i konieczny etap oczyszczania wody dla większości urządzeń Hydrolab. Przygotowuje wodę wodociągową do procesu zmiękczania, odżelaziania, odwróconej osmozy czy też pracy lamp UV. Skuteczność filtracji zależna jest od rodzaju zastosowanego modułu osadowego do jakości oczyszczanej wody. Zbudowany jest on z siatkowego, sznurkowego lub piankowego wkładu polipropylenowego oraz obudowy. Zatrzymuje on wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne jak piasek, muł, rdzę o grubości ziaren od 100 μm do 1 μm. Żywotność modułów osadowych zależy od rodzaju zanieczyszczeń i wynosi od 3 do 6 miesięcy.

 

Filtracja na złożu węgla aktywnego

Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie wodociągowej ulegają sorpcji na węglu aktywnym. Moduły węglowe Hydrolab przygotowują wodę wodociągową do dalszych etapów oczyszczania. Zawierają granulowany lub sprasowany węgiel aktywny o porowatości w zakresie 500-1000 nm oraz powierzchni około ok. 1000 m 2/g. Wykazują one właściwości adsorbcyjne i doskonale usuwają z wody chlor, jego pochodne oraz zanieczyszczenia organiczne, chroniąc moduł osmotyczny. Duża powierzchnia oraz wysoka porowatość węgli aktywnych, jak również materiał na nim zatrzymany, tworzą z niego sprzyjające miejsce dla rozwoju mikroorganizmów. Złoża węgla aktywnego muszą być regularnie wymieniane dla zminimalizowania gromadzenia się bakterii. Przy stężeniu chloru w granicach 0,3 - 0,4 mg/litr może być wystarczająca wymiana złoża dwa razy w roku.

 

Filtracja zmiękczająca

Przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy, usuwa z wody jony wapnia i magnezu

 

Filtracja odżelaziająca

Przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy, usuwa z wody jony żelaza

 

Moduł odwróconej osmozy – RO

Membrana RO zatrzymuje 96-99 % rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Przewodnictwo wody osmotycznej wynosi od kilku do kilkunastu mikrosimensów na centymetr. Stopień retencji procesu odwróconej osmozy jest zmienny (96-99%), zależny od zasolenia, temperatury, ciśnienia i prędkości przepływu wody wodociągowej. Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody na zasadzie dyfuzji przenikają przez membranę. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu. Oczyszczona woda przedostaje się przez otwory do centralnego trzpienia i pod wpływem ciśnienia wypływa z membrany.

 

Demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym

Moduły dejonizacyjne zawierają złoża mieszanych żywic jonowymiennych w formie jonowej H+/OHˉ. Woda osmotyczna oczyszczana jest na kolumnach dejonizacyjnych, gdzie wychwytywane są pozostałe w wodzie sole mineralne. W procesie wymiany jonowej obecne w wodzie jony i cząsteczki mające określony ładunek, wiązane są przez wymieniacze jonowe (jonity). Po tym procesie jej przewodnictwo schodzi do 0,055 μS/cm.

 

Lampa UV 254

Promieniowanie lamp UV wykorzystywane jest do dezynfekcji wody. Urządzenia te emitują promieniowane o długości fali 254 nm, które powoduje reakcję fotochemiczną uszkadzającą struktury DNA mikroorganizmów znajdujących się w wodzie. Promieniowanie to powoduje nieodwracalną dezaktywację bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów. Lampa UV składa się z komory naświetlania zawierającej promiennik UV zabezpieczony przez wyjmowaną osłonę kwarcową, zamontowaną w jej wnętrzu. W urządzeniu woda przepływa wzdłuż lampy UV pomiędzy obudową lampy a osłoną kwarcową. Żywotność promiennika UV wynosi średnio około 8500 godzin.

 

Lampa UV 185/254

Urządzenie te emituje promieniowane o długości fali 185 i254 nm, które niszczy strukturę DNA drobnoustrojów oraz powodują obniżenie poziomu parametru TOC. Żywotność promiennika UV wynosi średnio około 8500 godzin.

 

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja to niskociśnieniowy proces separacji wykorzystujący porowate membrany asymetryczne o średnicy porów od 1 do 10 μm, pozwalające na przepływ przez membranę wody, soli i cukrów, a oddzielając białka i większe cząstki. Doskonale redukuje poziom endotoksyn. cząstek zawieszonych.

 

Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 μm

Kapsuła mikrofiltracyjna to gotowy do użycia filtr przepływowy przeznaczony do sterylnego filtrowania wody. Zbudowany z polipropylenowej obudowy oraz dwuwarstwowej membrany z octanu celulozy lub polieterosulfonu o rozmiarach porów membrany: 0.2 μm i 0.45 μm. Pojemność robocza, to ilość porów w membranie równa ilości zatrzymywanych bakterii na określonej powierzchni membrany. Wynosi ona 1 x 107 CFU/cm2 dla Brevundimonas diminuta.