Serwis

Urządzenia oczyszczania wody Hydrolab są zasilane wodą wodociągową różnej jakości. Dzięki szeregom zabezpieczeń i etapów oczyszczania jesteśmy w stanie zapewnić naszym użytkownikom wodę najwyższej jakości do celów laboratoryjnych. Wszystkie te etapy są kontrolowane, monitorowane i archiwizowane. Pozwala to na skuteczny serwis i optymalizację kosztów serwisu.

Prawidłowa praca demineralizatora to stały serwis i dobra komunikacja między użytkownikiem a autoryzowaną obsługą serwisową.

 

SERWIS

Standardowa wymiana materiałów eksploatacyjnych przez użytkownika

Urządzenia Hydrolab są tak skonstruowane, że w jasny sposób informują użytkownika o tym, które elementy eksploatacyjne i kiedy podlegają wymianie. Wymianę można przeprowadzić samodzielnie, a materiały eksploatacyjne są dostarczane użytkownikowi w ciągu 24h od zgłoszenia.

 

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa zapewnia Użytkownikowi regularny przegląd stacji oczyszczania wody w zaplanowanych terminach, co gwarantuje prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zaletą umów serwisowych jest automatyczne przedłużenie gwarancji oraz prewencyjne warunki finansowe i stałe rabaty cenowe.

 

Planowane przeglądy okresowe

Wszystkie przyjazdy i czynności serwisowe mogą być planowane indywidualnie z Użytkownikiem. Monitoring prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych leży po stronie serwisu Hydrolab. 

 

Wezwania

Serwis Hydrolab wyróżnia się szybkim i skutecznym czasem reakcji do 24h. 

Tryb postępowania serwisowego dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Opieka serwisowa zapewniona na terenie całego kraju.

  

Przeglądy serwisowe u producenta

Jedną z korzystnych czasowo i finansowo form serwisu demineralizatora jest jego przegląd w siedzibie Hydrolab. 

Logistyką odbioru i dostawy systemu po serwisie zajmuje się Dział Serwisu Hydrolab. Tryb postępowania ustalany jest indywidualnie z Użytkownikiem. 

W celu zapewnienia ciągłości produkcji wody w laboratorium zapewniamy dostawę systemu zastępczego na czas serwisu urządzenia.

 

Walidacje

Serwis Hydrolab zapewnia pełen zakres procesu kwalifikacji: instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i procesowej (PQ). Walidacja jest udokumentowana i wykonywana przez serwis Hydrolab.

 

Modernizacja i rozbudowa

Z czasem zmieniają się potrzeby Użytkownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom, modernizujemy i rozbudowujemy aktualnie pracujące urządzenia. Projektujemy i rozprowadzamy sieć wody demi.

 

Opieka, monitoring, nadzór – karta serwisowa 

Zapewniamy stałą opiekę serwisową zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym oraz pełną aktualną dokumentację np. dla celów audytu.

Każdy Użytkownik systemu Hydrolab ma dostęp do Karty Rejestracyjnej indywidualnie zakładanej dla każdego urządzenia wyprodukowanego w Hydrolab, w której zapisywane są wszelkie informacje (parametry produkcyjne, serwisy, dostawa materiałów eksploatacyjnych, montaże, itp.).