ULTRA UVrozwiń / zwiń

Urządzenia wytwarzające wodę ultraczystą spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. 

System zasilany jest z zewnętrznego źródła wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. 

Moduł doczyszczający jest w pełni automatycznym i bezobsługowym systemem, standardowo wyposażonym w automatyczny system diagnostyki aparatu. Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV – 254 lub 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 μm.

Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym (TOC), lampa UV - 254 lub 185/254 nm, ultrafiltracja, mikrofilstracja (kapsuła 0,45/0,22 μm)

Modele:

 • ULTRA– wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV (254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej
 • ULTRA UV – wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV (185/254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej
 • ULTRA UF – wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł ultrafiltracyjny UF, moduł fotooksydacyjny UV (185/254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej

Informacje ogólne:

 • Zasilanie: woda oczyszczona drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
 • Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-3 I/min
 • Przewodność < 0,055 µS/cm
 • TOC < 5ppb
 • TOC < 3ppb*
 • Bakterie < 1cfu/ml
 • Cząstki > 0,2µm < 1/ml
 • Endotoksyny < 0,001 EU/ml*
 • RNazy < 0,01 ng/ml*
 • DNazy < 4 pg/µl*
 • *model: Ultra UF

 

Norma: 

woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

 

Zastosowanie: 

otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej*.

 

*model: Ultra UF

więcej informacji ▾
Model Mikrofiltracja 0,2 μm Jonit doczyszczający TOC Lampa UV 254 nm Lampa UV 185/254 nm Moduł ultrafiltracyjny Nr katalogowy
ULTRA + + + - - DR-TOC-00
ULTRA UV + + - + - DR-TOC-UV
ULTRA UF + + - - + DR-TOC-UF
Model Kapsuła MF 0,2 μm Moduł jonowymienny H7TOC Lampa UV 254 nm Lampa UV 185/254 nm Moduł ultrafiltracyjny UF
ULTRA + + + - -
ULTRA UV + + - + -
ULTRA UF + + - + +
Czas pracy 12 m-cy 2000 dm3 8500 godz. 8500 godz. 12 m-cy
Nr katalogowy EM-SP-20 EJ-2000-1 EUV-254-0 EUV-185-254 EU-HLP-01

Dostępne modele serii