Seria ULTRA

Urządzenia wytwarzające wodę ultraczystą spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. 

System zasilany jest z zewnętrznego źródła wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. 

Moduł doczyszczający jest w pełni automatycznym i bezobsługowym systemem, standardowo wyposażonym w automatyczny system diagnostyki aparatu. Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV – 254 lub 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 μm.

Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym (TOC), lampa UV - 254 lub 185/254 nm, ultrafiltracja, mikrofilstracja (kapsuła 0,45/0,22 μm)

Modele:

  • ULTRA– wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV (254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej
  • ULTRA UV – wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV (185/254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej
  • ULTRA UF – wyposażony w moduł jonowymienny TOC, moduł ultrafiltracyjny UF, moduł fotooksydacyjny UV (185/254 nm) i kapsułę mikrofiltracyjną w pętli recyrkulacyjnej

Dostępne modele serii