Technical 40/Crozwiń / zwiń

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy uzdatniania wody zasilane wodą wodociągową, które zatrzymują 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz metali ciężkich. W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje wszystkie etapy oczyszczania wody. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości.

Systemy TECHNICAL stanowią doskonałe źródło wody dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów Ultra, jak również poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci mogą zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych i pięter w budynku.

 

Model Wydajność l/h Nr katalogowy
Technical 5/A 5 DT-0005-0A
Technical 5/C 5 DT-0005-0C
Technical 10/A 10 DT-0010-0A
Technical 10/C 10 DT-0010-0C
Technical 20/A 20 DT-0020-0A
Technical 20/C 20 DT-0020-0C
Technical 40/A 40 DT-0040-0A
Technical 40/C 40 DT-0040-0C
Technical 60/A 60 DT-0060-0A
Technical 60/C 60 DT-0060-0C

Informacje ogólne

Zasilanie: woda wodociągowa

Wydajność: 40 l/h

Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min

Stopień retencji > 96-99%

Bakterie < 1cfu/ml *

Norma: woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości.

Zastosowanie: otrzymana woda służy do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowi zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych - zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających.

*urządzenie wyposażone w lampę UV

więcej informacji ▾

Modele produkowane do kwietnia 2013 r.

Model Prefiltr osadowy 5μm H1 H2 Promiennik UV 254 nm
Technical 40 + + + opcja
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 8500 godz.
Nr katalogowy EO-005-10 EO-001-L EW-001-L EUV-254-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody


Modele wyprodukowane od kwietnia 2013 r.

Model Prefiltr osadowy 5μm Filtr węglowy GAC 10" Promiennik UV 254 nm
Technical 40 + + opcja
Czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 8500 godz.
Nr katalogowy EO-005-10 EW-001-10 EUV-254-0

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody

Dostępne modele serii